Den här sidan är inaktuell se www.kalmarlansmuseum.se för aktuell information.

Kalmar läns museum logga
Loading
 Byggnadsvård »
Textstorlek ikon

Textstorlek │ Webbplatskarta │ Kontakt │ Translate

Byggnadsvård

Invigning av nytt altaret i Kalmar domkyrka. (Foto Richard Edlund)
Norra vallen på Kalmar slott. Hård Cement från 1960-talet tas bort och ersätts med kalkbruk. (Foto Richard Edlund)
Montering av spjäll på väderkvarn i Björnhovda på Öland när Torslunda hembygdsförening skulle visa oss på museet hur det går till att mala säd på en stubbkvarn. (Foto Pierre Rosberg )
Glada deltagare i byggnadsvårdsläger anordnat sommaren 2010 i Målilla mekaniska verkstad av Svenska byggnadsvårdsföreningen. (Foto Lotta Lamke)
Fragment av gammalt takspån i ek funnet vid nyläggning av spåntak på Tuna kyrka. (Foto Richard Edlund)
Anrika familjen Jeanssons Svensknabben utanför Kalmar stad, med sin nuvarande stolte ägare 2010. Kulturhistorisk utredning (Foto Liselotte Jumme)
Omputsning av fasad på Jenny station vid smalspåret. (Foto Lotta Lamke)
Rostskyddsbehandling och målning av det vackra gamla järnkorset på Egby kyrka. (Foto Jan Westergren)
Renovering av Albert Engströms födelsehem i Lönneberga (Foto Liselotte Jumme)
Lagning av skiffertak på Lofta kyrka. (Foto Magnus Johansson)
En milstolpe i gjutjärn på vägen mellan Vissefjärda och Långasjö. Milstolpsinventering. (Foto Magdalena Jonsson)
Vackra bostadshuset i Nyebo ägs och förvaltas av Ålems hembygdsförening. Underhållsmålning av fönster med äkta linoljefärg. (Foto Magnus Johansson)
Byggnadsvårdskurs på Nynäs hembygdsgård i Mönsterås anordnades 2010 av Stranda hembygdsförening. Renovering av sjöbod. (Foto Susann Johannisson)
En tidstypisk och väl bevarad 1950-talsvilla i Nybro. Projekt ”Nybro moderna” (Foto Lotta Lamke)
Västerviks stad speglas i glasfasaden på Slottsholmen. Kulturhistorisk utredning av Slottsholmen. (Foto Veronica Olofsson)
St Andreas kapell från 1976. Pilotprojekt om moderna kyrkor. (Foto Magnus Johansson)
Halvsulning med ny vass på lada i Övetorp, Öland. (Foto Susann Johannisson)
Bänkarna i Kalmar domkyrka målas med äkta linoljefärg. (Foto Richard Edlund)
Torsås kyrka. Träsnidaren håller upp sin nytillverkade ängel mot predikstolen. (Foto Ulrika Haraldsson)
Utställningen Hus-smart invigs och gick sedan på turné runt om i länet.
Bebyggelseenheten på länsmuseet arbetar med vård och bevarande av bebyggelsemiljöer. Vi samarbetar med länets kommuner, länsstyrelsen och regionförbundet för att påverka samhällsplaneringen så att kulturhistoriska värden tas till vara.

 

Vi samarbetar sedan lång tid med länets många hembygdsföreningar, privata och offentliga hyresvärdar men också med Statens fastighetsverk. Länsstyrelsen, svenska kyrkans församlingar och villaägare runt om i länet är andra viktiga samarbetspartners. Med flera av länets många kunniga hantverkare för vi en givande dialog där kunskap om äldre tekniker ofta står i centrum.

 

Vi samlar in, dokumenterar, bevarar och sprider kunskap om byggnader och bebyggelsemiljöer, särskilt de som är karaktäristiska för Kalmar län - våra lokala byggnadstraditioner. Vi lär oss ständigt nya sammanhang och får nya detaljkunskaper som vi vill förmedla till dig som länsbo, vare sig du är åretruntboende eller fritidsboende.

 

Undrar du något om ditt hus, lägenhet eller gamla trädgård?

Hur gammalt är huset? Vem kan reparera mina fönster? Måste jag tilläggsisolera? Kan man söka bidrag? Har ett funkishus något kulturhistoriskt värde? Kan ni hjälpa till med färgsättning av mitt hus? Detta är några vanliga frågor till oss som arbetar som byggnadsantikvarier.


Tillhör du också dem som frågar och är nyfiken på äldre byggnader. Har du frågor till oss så försöker vi besvara dem. Du kan skicka ett brev, e-posta eller höra av dig per telefon. Fotografier är till stor hjälp liksom ofta en ritning eller skiss på husets eller trädgårdens planlösning. Vi behöver också veta en del grunduppgifter som ägare, fastighetsbeteckning mm.  Klicka på fliken Rådgivning uppe till vänster eller här, fyll i uppgifterna och sänd dessa till oss så besvarar vi dina frågor.


 

NYHETER

2012-12-19
Vattentornet i Västervik
2012-03-16
F.d. epidemisjukhuset på Lindö - ruvar på en hemlighet i källaren
2011-11-02
Finns det olika vasstak?
2011-09-20
Se upp i Sinus!
VISA ALLA NYHETER

Länsmuseets bebyggelseantikvarier

Vi arbetar efter Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvaries (SPBA:s) etiska regler. Flera av oss är certiferade för sk KUL-kontroll, sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och Bygglagen.
CV
 

Liselotte Jumme

Chef för bebyggelseenheten 

liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 89
070-398 38 04

Antikvarisk expert profan bebyggelse och kyrkor. Kulturhistoriska utredningar, vård och underhållsplaner. Rådgivning angående kyrkogårdsmiljöer.

CV
 

Anna Reuterswärd

Bebyggelseantikvarie, vikarie 

anna.reutersward@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 24

0725-76 75 75

CV
 

Richard Edlund

Antikvarie 

richard.edlund@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 43
070-398 86 81

Antikvarisk expert profan bebyggelse och kyrkor, kulturhistoriska utredningar & konsekvensanalyser. Antikvarisk kontrollant, Kalmar slott & Borgholms slottsruin.

CV
 

Lotta Lamke

Antikvarie 

Tjänstledig t.o.m. 1 februari 2013

lotta.lamke@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 20

070-39 88 664

Antikvarisk expert profan bebyggelse, kulturhistoriska utredningar, kulturgeografi, industrihistoriker.

CV
 

Jan Westergren

Antikvarie, byggnadsingenjör 

jan.westergren@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 18
070-398 86 83

Antikvarisk expert profan bebyggelse och kyrkor, antikvariska projekteringar, vård och underhållsplaner, rådgivning byggnadsvård.

CV
 

Magnus Johansson

Antikvarie. Tjänstledig från bebyggelseenheten, arbetar med länsmuseets samlingar t o m 31 augusti 2013 

magnus.johansson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 79

Antikvarisk expert profan bebyggelse och kyrkor. Kulturhistoriska utredningar, vård och underhållsplaner. Rådgivning angående kyrkogårdsmiljöer.

CV
 

Susann Johannisson

Antikvarie 

susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 42

Antikvarisk expert profan bebyggelse, kulturhistoriska utredningar. Rådgivning byggnadsvård särskilt glasbruksmiljöer.

CV
 

Ulrika Haraldsson

Antikvarie 

ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 27

Antikvarisk expert profan bebyggelse och kyrkor. Rådgivning byggnadsvård.

CV
 

Magdalena Jonsson

Antikvarie 

magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 13
070-672 94 04 

Antikvarisk expert kyrkoinventarier och konservering, vård och underhållsplaner. Rådgivning angående kyrkogårdsmiljöer.

CV
 

Veronica Olofsson

Antikvarie 

Föräldraledig

veronica.olofsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 24

Antikvarisk expert profan bebyggelse, kulturhistoriska utredningar, rådgivning byggnadsvård.

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen

Box 104, 391 21 KALMAR

Telefon:

0480 - 45 13 00

Fax:

0480 - 45 13 65

Webbplats:

www.kalmarlansmuseum.se

info@kalmarlansmuseum.se