Den här sidan är inaktuell se www.kalmarlansmuseum.se för aktuell information.

Kalmar läns museum logga
Loading
 Pedagogik »  Projekt »  Heder och samvete »
Textstorlek ikon

Textstorlek │ Webbplatskarta │ Kontakt │ Translate

Heder och samvete

Halvdagsseminarium i Kalmarsalens glasveranda
Kalmar 7 februari 2012

Ladda ner pdf här

Kalmar läns museum, Kalmarsunds Gymnasieförbund, ESF-projektet SFI
Yrkesutveckling och Länsstyrelsen Kalmar län sätter fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, normer och värderingar.

 

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Kommunförvaltningen, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Kultur och fritidsförvaltningen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kalmar Tingsrätt, kommunpolitiker, föreningar och organisationer samt alla andra som är intresserade.

 

Välkomna!

 
 
 

Vägen ut från familjevåld

Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor på svenska och arabiska av Rita Olavson

 

Skrift innehållande fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Här finns också konkreta råd och vägledning kring vilket stöd den våldsutsatta kvinnan och hennes barn kan få, om vart hon ska vända sig för att få hjälp och om vad som händer under uppbrottsprocessen.

 

Skriften kan beställas eller laddas ner på Kvinnojouren Stinas hemsida: www.jarfallakvinnojour.se.

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial som inte ger enkla svar på komplicerade frågor. Istället uppmuntrar vi till en process där vi tillsammans omprövar gamla kartor och ritar nya. Vill du undersöka om Machofabriken är något för dig? I vårt e-verktyg kan du förhandsgranska samtliga filmer och ta del av metoderna i materialet.

 

Besök Machofabrikens hemsida för att få reda på mer!

www.machofabriken.se

Astrid Schlytters föredrag

Här kan du se Astrid Schlytters Powerpointpresentation från konferensen.

 

Ladda ner Powerpointfil (737 kB) »

Litteratur

Länkar
Länsstyrelsernas webbplats för hedersrelaterat förtryck och våld

Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

Regeringen om hedersrelaterat våld

Socialstyrelsens undersökning med bland annat hedersrelaterat våld från nära anhöriga

 

Uppsatser och avhandlingar

Andersson, A & Mehvar, M (2010) Unga mäns perspektiv på heder och hedersnormer

Johansson, C & Widengren, M (2009) Inför andras ögon – en kvalitativ studie om killar och heder

Rosén M – T (2009) I skuggan av friheten: Upplevelser av att bryta upp från en hederskontext

Lorentzen, M (2009) Multikulturella visioner: hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

 

Rapporter

Migrationsverket (2009) Hedersrelaterat våld i Libanon, Syrien och de kurdstyrda provinserna i norra Irak

Länsstyrelsen i Södermanland (2005) Förtryck och våld i hederns namn

Länsstyrelsen i Stockholms län (2006) Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2006) Personalens möten med utsatta flickor

Länsstyrelsen i Stockholms län (2010) Slutrapport Projekt Salaam 2008-2009

Länsstyrelsen i Stockholms län (2011) Goda exempel på förebyggande av hedersvåld

 

Kurs i Kulturmiljöpedagogik på Högskolan i Kalmar

Läs mer här.  

 

 

Emma Angelin Holmén

Antikvarie/Enhetschef  

emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 84

070-341 87 06

Program, guidningar, läromedel, kulturturism, ledningsgruppen

 

Tina Lindström

Pedagog/Enhetschef 

tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

070-55 85 102 

 

Helen Andersson

Pedagog/guide/program 

helen.andersson@kalmarlansmuseum.se 

0480-45 13 85

070-672 94 01 

 

Pia-Lena Björnlund

Guide/Program 

pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 04

 

Peter Danielsson

Historiker 

peter.danielsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 23
070-672 94 03 

 

Helen Eklund

Museipedagog 

helen.eklund@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 08

070-672 94 02 

 

Maria Kanje

Producent/Utställningar 

maria.kanje@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 64

0702-48 30 49 

 

Linda Liljeberg

Antikvarie 

linda.hansson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 86

0727-420 504

 

Kerstin Lönnberg

Ansvarig i Kostymateljen  

kerstin.lonnberg@kalmarlansmuseum.se

0480 - 45 13 88

Textil och kostym

 

Ebbe Westergren

Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik, Bridging ages 

ebbe.westergren@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 45

070-672 94 06 

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen

Box 104, 391 21 KALMAR

Telefon:

0480 - 45 13 00

Fax:

0480 - 45 13 65

Webbplats:

www.kalmarlansmuseum.se

info@kalmarlansmuseum.se