Den här sidan är inaktuell se www.kalmarlansmuseum.se för aktuell information.

Kalmar läns museum logga
Loading
 Arkeologi »
Textstorlek ikon

Textstorlek │ Webbplatskarta │ Kontakt │ Translate

Arkeologi

Runsbäck, Öland. Undersökning av stenåldersboplats 2008.
Arkeologisk undersökning vid Björnhovda, Mörbylånga kommun, Öland.
En brunn grävs fram vid slutundersökningen i Prästhag, Öland.
Den kanske äldsta ölänningen grävs fram vid Tings Ene, Köpingsvik 2007.
En nyfunnen runsten vid Köping kyrka 2006.
Kläckeberga kyrka.
Ett medeltida krus hittas vid grävningen i Stadsparken 2006.
Finfynd vid slutundersökningen i Prästhag, Öland 2009.

A

rkeologienheten på länsmuseet arbetar med att samla in, undersöka, bevara och förmedla kunskap om det förhistoriska och det historiska landskapet. På uppdrag av länsstyrelsen, kommuner, företag och enskilda beställare genomför vi olika typer av arkeologiska uppdrag såsom utredningar, förundersökningar och särskilda undersökningar.  

 

Förutom de arkeologiska undersökningarna utför vi även kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering, t ex förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar. Vi står också till förfogande för antikvariska kontroller och besvarar frågor, ger råd och informerar om fornlämningar och kulturmiljöer.

 

Dokumentation och information

 All nyvunnen kunskap som de arkeologiska undersökningarna ger oss publiceras i de rapporter som vi framställer och gör tillgängliga för allmänheten, myndigheterna och den arkeologiska forskningen. Rapporterna kan du läsa i museets arkiv eller beställa från oss i tryckt format. Ett stort antal rapporter görs dessutom tillgängliga för nedladdning utan kostnad på hemsidan. 

 

 

Visste du att:

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har det över­gripande ansvaret för landets kulturmiljövård.

 

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala kulturmiljövården och är den myndighet som fattar beslut om arkeologiska undersökningar.

 

Länsmuseerna ansvarar i sin tur bl. a för undersökningar, dokumentation av och information om fornlämningar och kulturmiljövård.  

 

Blogg: Arkeologi i Kalmar län

Läs om vad som händer inom arkeologin i Kalmar län.

 

 
Senaste blogginläggen
Länkar öppnas i ny sida.

Nyheter

2013-04-15
Åter till Tingbyboplatsen. Seminarieundersökning 2012.
2013-02-06
En tidigmedeltida gård i Prästhag. Särskild arkeologisk undersökning 2009.
2013-02-04
Fjärrvärme i Hamngatan. Rapport från arkeologisk förundersökning 2012.
2012-12-21
Prakthus i Gamla stan? Arkeologisk förundersökning 2012.
Visa alla nyheter

Vi arbetar på Arkeologienheten

Per Lekberg

Enhetschef arkeologi.  

per.lekberg@kalmarlansmuseum.se

0480 - 45 13 41

070-283 38 13 

Ledningsgruppen

Helena Victor

Antikvarie 

helena.victor@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 10

070-387 15 77

Borgholm och Mörbylånga kommuner

Kenneth Alexandersson

Antikvarie 

kenneth.alexandersson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 22

070-602 64 14

Mönsterås och Oskarshamns kommuner

Nicholas Nilsson

Antikvarie 

nicholas.nilsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 35

070-341 78 16

Nybro och Emmaboda kommuner

Veronica Palm

Antikvarie 

veronica.palm@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 82

Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner

Ludvig Papmehl-Dufay

Antikvarie 

ludvig.papmehl-dufay@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 28

0725-50 78 28

Cecilia Ring

Antikvarie 

cecilia.ring@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 29

070-602 11 56

Torsås, Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner

Ulrika Söderström

Antikvarie 

ulrika.soderstrom@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 32

070-341 78 26

Kalmar, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommun, ansvarig vindkraft och marknadsföring

 

Ivonne Dutra Leivas

Antikvarie 

ivonne.dutra@kalmarlansmuseum.se

070-672 15 99

Seija Nyberg

Layout 

seija.nyberg@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 21

070-21 88 434

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen

Box 104, 391 21 KALMAR

Telefon:

0480 - 45 13 00

Fax:

0480 - 45 13 65

Webbplats:

www.kalmarlansmuseum.se

info@kalmarlansmuseum.se