Den här sidan är inaktuell se www.kalmarlansmuseum.se för aktuell information.

Kalmar läns museum logga
Loading
 Hem »  Om museet »
Textstorlek ikon

Textstorlek │ Webbplatskarta │ Kontakt │ Translate

Om museet

Kalmar läns museums historia

Kalmar läns museum är sprunget ur Kalmar läns fornminnesförening som bildades 1871. Föreningen flyttade in i Kalmar slott som på så sätt öppnades och blev ett viktigt besöksmål för allmänhet och skolor i regionen. Samlingarna var från starten inriktade på förhistoria och allmoge, men utvidgades snart till att även omfatta högrestånds- och hantverkssamlingar. Redan tidigt började museet under Riksantikvarieämbetets ledning att arbeta med regional kulturminnesvård (fornminnen, kyrkor, medeltidsstäder, allmogebebyggelse) och från 1927 utgick också ett statsbidrag för uppdraget. Från att stabilt haft en stab på ca fem personer och ett besöksantal på ca 30 000 under närmare 100 år, expanderade verksamheten kraftigt på 1960-talet och framåt.

 

Några viktiga milstolpar:

  • 1977 ombildades museet till en stiftelse med Kalmar läns hembygdsförbund, Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun som huvudmän.
  • 1981 togs ett strategiskt beslut att ta ansvar för de marinarkeologiska undersökningarna vid regalskeppet Kronan.
  • 1984 tillkom Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse.
  • 1987 fick museet nya efterlängtade utställnings- och kanslilokaler i före detta Ångkvarnen på Kvarnholmen i Kalmar.
  • 1995 övertog Kalmar kommun verksamheten på Kalmar slott.
  • 1997 initierade museet "Salvestaden" i slottets vallgrav (lades ner 2007).
  • 2000 tillkom Stiftelsen Wimmerströmska gården i Västervik.
  • 2002 övertog länsmuseet driften av Eketorps borg på Öland av Riksantikvarieämbetet.
  • 2009 bildades ett Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik i samverkan med Sveriges hembygdsförbund.

 

I Ångkvarnen finns idag museets utställningar med Regalskeppet Kronan och Jenny Nyström som stående attraktioner. Därutöver skiftar tillfälliga utställningar om samhällsaktuella och kulturhistoriska ämnen. Här finns också ett arkiv och bibliotek.

 

Ungefär hälften av museets stora verksamhet finns ute i länet. Museet tar fram ny kunskap, ger råd och information om byggnadsvård, kyrkor, kulturlandskapet, arkeologi och marinarkeologi.

 

Länsmuseet har också en unik och omfattande verksamhet inom kulturmiljöpedagogik med tidsresor i hela länet. Ur detta har ett Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik vuxit fram som ska vara en spjutspets- och utbildningsorganisation för kulturmiljöpedagogik i Sverige och andra länder.

 

Länsmuseet är även engagerat i kulturturistisk verksamhet och driver besöksplatsen Eketorps borg på Öland i egen regi och hjälper till att utveckla andra besöksmål i länet.

 
| Dela
 
 

Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen

Box 104, 391 21 KALMAR

Telefon:

0480 - 45 13 00

Fax:

0480 - 45 13 65

Webbplats:

www.kalmarlansmuseum.se

info@kalmarlansmuseum.se