Den här sidan är inaktuell se www.kalmarlansmuseum.se för aktuell information.

Kalmar läns museum logga
Loading
 Hem »  Kontakta oss »
Textstorlek ikon

Textstorlek │ Webbplatskarta │ Kontakt │ Translate

Kontakta oss

Örjan Molander

Museichef
 

orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 05

070-398 86 84

 

Karin Adriansson

konservator
 

karin.adriansson@kalmarlansmuseum.se

0480- 45 13 74

0702-44 03 06

 

Kenneth Alexandersson

Antikvarie
 

kenneth.alexandersson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 22

070-602 64 14

 

Helen Andersson

Pedagog/guide/program
 

helen.andersson@kalmarlansmuseum.se 

0480-45 13 85

070-672 94 01 

 

Helen Andersson

Pedagog/Guide/Program
 

helen.andersson@kalmarlansmuseum.se 

0480-45 13 85

070-672 94 01 

 

Emma Angelin Holmén

Antikvarie/Enhetschef
 

emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 84

070-341 87 06

 

Frida Ateva

Antikvarie, föräldrarledig
 

frida.ateva@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 76

 

Karin Axelsson

Kafébiträde
 
0480-45 13 60
 

Pia-Lena Björnlund

Guide/Program
 

pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 04

 

Pia-Lena Björnlund

Guide/Program
 

pia-lena.bjornlund@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 09

 

Kent Blad

Projektledare
 

kent.blad@kalmarlansmuseum.se

070-299 55 04

 

Daniel Carlquist

IT-ansvarig
 
daniel.carlquist@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 07
070-513 28 28

 

Jenny Carlsson

 

jenny.carlsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 59

070-29 06 139

 

Mikael Cederblad

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Peter Danielsson

Historiker
 

peter.danielsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 23
070-672 94 03 

 

Ivonne Dutra Leivas

Antikvarie
 

ivonne.dutra@kalmarlansmuseum.se

070-672 15 99

 

Richard Edlund

Antikvarie
 
richard.edlund@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 43
070-398 86 81
 

Lars Einarsson

Projektledare Kronan/Enhetschef Marinarkeologi/ABS
 
lars.einarsson@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 50
070-6616771
 

Christina Ekblom

Ekonomiassistent, redovisning, bokföring
 

christina.ekblom@kalmarlansmuseum.se

0480-451312

 

Helen Eklund

Museipedagog
 

helen.eklund@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 08

070-672 94 02 

 

Berit Eklöf

konservatorsassistent
 

berit.eklof@kalmarlansmuseum.se

0480- 45 13 61

 

Sven Ekström

Fastighetstekniker
 

sven.ekstrom@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 72
070-3835600 

 

Michael Fredriksson

1:e vaktmästare
 

michael.fredriksson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 19

 

Erik Haglund

teol.dr.
 

erik.haglund@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 48

 

Ulrika Haraldsson

Antikvarie
 

ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 27

 

Bertil Hjertqvist

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Barbara Holm

Lokalvårdare
 
 

Eva-Lena Holmgren

Antikvarie, historiker, arbetsledare
 

eva-lena.holmgren@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 14

 

Camilla Hällbrink

Konservator
 

camilla.hallbrink@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 51

070-259 06 21

 

Eva Isaksson

Museitekniker, Rekvisitaansvarig ATH
 

eva.isaksson@kalmarlansmuseum.se

070-6729452 

0480 - 45 13 47

 

Susann Johannisson

Antikvarie
 

susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 42

 

Kenth Johansson

Ekonomiassistent, redovisning, rapportering
 
0480-45 13 67
 

Magnus Johansson

Antikvarie. Tjänstledig från bebyggelseenheten, arbetar med länsmuseets samlingar t o m 31 augusti 2013
 

magnus.johansson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 79

 

Gabriella Johansson

Eketorps borg
 

gabriella.johansson@kalmarlansmuseum.se

070-672 94 25

 

Barbro Johnsson

fil.dr., 1. antikvarie
 

barbro.johnsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 11

 

Tommy Jonsson

Fastighetstekniker
 
0480-45 13 16
 

Magdalena Jonsson

Antikvarie
 

magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 13
070-672 94 04 

 

Andreas Juhl

Marknadschef/Verksamhetschef Eketorps borg
 

andreas.juhl@kalmarlansmuseum.se 

0480-45 13 03
070 - 259 77 01 

 

Liselotte Jumme

Chef för bebyggelseenheten
 

liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 89
070-398 38 04

 

Jussi Järvelin

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Maria Kanje

Producent/Utställningar
 

maria.kanje@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 64

0702-48 30 49 

 

Maria Kanje

Producent utställningar
 

maria.kanje@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 64

0702-48 30 49 

 

Kerstin Karlsson

Lokalvårdare
 
0480-45 13 66
 

Charlotte Karlsson

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Annette Kronlund

Borgchef Eketorps borg
 

annette.kronlund@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 75

070-672 94 20

 

Birgit Körge

Antikvarie, föremålssamlingen
 

0480-45 13 57

birgit.korge@kalmarlansmuseum.se

 

Lotta Lamke

Antikvarie
 

Tjänstledig t.o.m. 1 februari 2013

lotta.lamke@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 20

070-39 88 664

 

Per Lekberg

Enhetschef arkeologi.
 

per.lekberg@kalmarlansmuseum.se

0480 - 45 13 41

070-283 38 13 

 

Linda Liljeberg

Antikvarie
 

linda.hansson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 86

0727-420 504

 

Tina Lindström

Pedagog/Enhetschef
 

tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

070-55 85 102 

 

Sara Lindström

 

sara.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

070-228 55 81

 

Tina Lindström

Pedagog/Enhetschef
 

tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

070-55 85 102 

 

Kerstin Lönnberg

Ansvarig i Kostymateljen
 

kerstin.lonnberg@kalmarlansmuseum.se

0480 - 45 13 88

 

Agnesa Mamusha

Reception/Butik
 
agnesa.mamusha@kalmarlansmuseum.se
 

Örjan Molander

Museichef
 

orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 05

070-398 86 84

 

Mats Neander

Marknadskommunikatör
 

mats.neander@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 58

 

Nicholas Nilsson

Antikvarie
 

nicholas.nilsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 35

070-341 78 16

 

Seija Nyberg

Layout
 

seija.nyberg@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 21

070-21 88 434

 

Guje Olofsson

 

guje.olofsson@kalmarlansmuseum.se 

0480-45 13 06

 

Veronica Olofsson

Antikvarie
 

Föräldraledig

veronica.olofsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 24

 

Håkan Olsson

Hantverkare
 
0480-45 13 47
 

Björn Olsson

Kanslichef
 

bjorn.olsson@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 02

070-672 94 99 

 

Jimmy Ottosson

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Veronica Palm

Antikvarie
 

veronica.palm@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 82

 

Ludvig Papmehl-Dufay

Antikvarie
 

ludvig.papmehl-dufay@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 28

0725-50 78 28

 

Anna Reuterswärd

Bebyggelseantikvarie, vikarie
 

anna.reutersward@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 24

0725-76 75 75

 

Cecilia Ring

Antikvarie
 

cecilia.ring@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 29

070-602 11 56

 

Pierre Rosberg

Fotograf
 

pierre.rosberg@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 52

 

Evelina Sand

Textilkonservator
 

evelina.sand@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 61

0705 - 54 82 92

 

Stefan Siverud

Layout mm
 

stefan.siverud@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 78

 

Malin Sjövall

Receptionsansvarig/butiksbiträde
 

malin.sjovall@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 01
070-318 01 68 

 

Yvonn Söderholm

Kaféföreståndare
 

yvonn.soderholm@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 60

 

Ulrika Söderström

Antikvarie
 

ulrika.soderstrom@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 32

070-341 78 26

 

Helena Victor

Antikvarie
 

helena.victor@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 10

070-387 15 77

 

Jan Westergren

Antikvarie, byggnadsingenjör
 
jan.westergren@kalmarlansmuseum.se
0480-45 13 18
070-398 86 83
 

Ebbe Westergren

Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik, Bridging ages
 

ebbe.westergren@kalmarlansmuseum.se

0480-45 13 45

070-672 94 06 

 

Hanna Wilhelmsson

Antikvarie
 

072-5763217

hanna.wilhelmsson@kalmarlansmuseum.se

 

Lennart Windahl

Hantverkare
 

lennart.windahl@kalmarlansmuseum.se

070-67 29 599

 

Claes Ågren

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Susanna Åkesson

Registrerare
 
0480-45 13 26
 

Jonas Åkesson

Butiksansvarig, Eketorps borg
 

jonas.akesson@kalmarlansmuseum.se

072-512 06 20

Adress

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen

Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)
Telefon bokning: 0480 - 45 13 70

Bokn. öppen vard. 08.00-10.00, 14.00-16.00

Fax: 0480 - 45 13 65

E-post: info@kalmarlansmuseum.se

GPS WGS84:  N 56º 39.848', E 016º 22.235'

GPS RT90: X:6282038 Y:1534637 


Kontakta oss
Adress

Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, Ångkvarnen

Postadress: Box 104, 391 21 KALMAR
Telefon: 0480 - 45 13 00 (växel)
Telefon bokning: 0480 - 45 13 70

Bokn. öppen vard. 08.00-10.00, 14.00-16.00

Fax: 0480 - 45 13 65

E-post: info@kalmarlansmuseum.se

GPS WGS84:  N 56º 39.848', E 016º 22.235'

GPS RT90: X:6282038 Y:1534637 


Kalmar läns museum

Skeppsbrogatan 51 - Ångkvarnen

Box 104, 391 21 KALMAR

Telefon:

0480 - 45 13 00

Fax:

0480 - 45 13 65

Webbplats:

www.kalmarlansmuseum.se

info@kalmarlansmuseum.se